Loading 0
CSA ARCHITECTURE DESIGN. JSC (Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc CSA )
Get in touch
Share

Company Information

Scroll Down

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CSA
Tên quốc tế            CSA CONSULTING SERVICE ARCHITECTURE DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt   CSA DESIGN.,JSC
Mã số thuế 0316487220
Địa chỉ        Số 48 Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email sanhphan.csa@gmail.com
Điện thoại    0902.989.050


CSA CONSULTING SERVICE ARCHITECTURE DESIGN JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CSA
Abbreviations CSA DESIGN.,JSC
Tax code 0316487220
Address NO. 48 Bui Bang Doan Street, Tan Phong Ward, District 7, HCMC, Vietnam
Email sanhphan.csa@gmail.com
Phone 0902.989.050